Điểm báo công tác Tổ chức cán bộ trong nước tuần 25/2014 (từ 27/6/2014-04/7/2014)

Đăng ngày: 07/07/2014 14:37:27

Thông tin tổng hợp, điêm báo công tác Tổ chức cán bộ trong nước tuần 25/2014

Theo Viện khoa học Tổ chức nhà nước

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La