Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X sẽ tổ chức vào ngày 28 và 29-7

Đăng ngày: 22/07/2014 09:32:09

Ngày 21-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Thào Sếnh Páo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp.

2222201408426

Các đại biểu dự họp báo. Ảnh: Đình Thành

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X sẽ tổ chức trong 2 ngày 28 và 29-7, với 305 vị đại biểu chính thức. Với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La”,  Đại hội tập trung đánh giá kết quả các mặt hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2009-2014) và xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2014-2019); góp ý vào dự thảo đề cương báo cáo và chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VII; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X và hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Theo Báo Sơn La điện tử