Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuẩn bị Đại hội đại biểu DTTS toàn tỉnh lần thứ II

Đăng ngày: 10/07/2014 09:37:02

Ngày 8-7, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II năm 2014 đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban nhân sự – Thi đua khen thưởng để thống nhất các phương án chọn cử đại biểu tham dự Đại hội.

 105720140721dan-toc

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 23-5-2014 và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II năm 2014, Tiểu ban nhân sự – Thi đua khen thưởng đã xây dựng tờ trình phương án chọn cử đại biểu và khách mời tham dự Đại hội; phân bổ số lượng đại biểu theo thành phần dân tộc, địa giới hành chính và cơ cấu về giới; các tiêu chí chọn cử đại biểu dự đại hội cấp huyện và cấp tỉnh; đồng thời lên phương án và danh sách chọn cử khách mời đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ có 250 đại biểu chính thức. Cuộc họp đã thống nhất phương án bầu chọn Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh yêu cầu Tiểu ban Nhân sự – Thi đua khen thưởng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh phương án chọn cử đại biểu và khách mời tham dự Đại hội để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

 

Theo baosonla.org.vn