Chi Cục Văn thư lưu trữ tỉnh tổ chức các lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức các huyện, thành phố

Đăng ngày: 11/07/2014 14:35:12

Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm 2014 của Chi Cục Văn thư lưu trữ tỉnh về việc nâng cao nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác Văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn  tỉnh Sơn La. Tại các lớp tập huấn các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về công tác Văn thư, lưu trữ như: Tổng quan về công tác văn thư, lưu trữ; công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; tổ chức quản lý văn bản đi, đến; lập sổ quản lý văn bản; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; thực hành trắc nghiệm câu hỏi về công tác văn thư…

 DSC00495 (2)

Quang cảnh lớp tập huấn tại huyện Mộc Châu

Trong 02 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 6 năm  2014 tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu, Chi cục Văn thư – Lưu trữ phối hợp với Phòng Nội vụ UBND huyện Mộc Châu tổ chức tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho 48 học viên là công chức, viên của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu. Đến dự lớp tập huấn có: Bà Lê Thị Miền, Phó chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh; ông Nguyễn Trường Chinh – Trưởng Phòng Nội vụ huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh cùng các công chức Phòng Nội vụ.

 

Trong 2 ngày, ngày 10, 11/7/2014 tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, phòng Nội vụ thành phố trực tiếp hướng dẫn cho 112 học viên là công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn; xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Đến tham dự lớp tập huấn có Bà Lê Thị Miền – Phó chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh; Ông Đào Văn Quang – Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố.

DSC00511

Quang cảnh lớp tập huấn tại Thành Phố Sơn La

Qua lớp tập huấn này sẽ nâng cao nhận thức  cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo, UBND các xã, phường, thị trấn và công chức Văn phòng Thống kê các xã phường, thị trấn về công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ này tại các cơ quan, đơn vị và tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đưa công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ của đơn vị đi vào nề nếp.

Phòng Quản lý văn thư, lưu trữ tỉnh