Vai trò của công chức tham mưu trong công tác cải cách hành chính

Đăng ngày: 05/05/2014 15:15:49

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sự quyết tâm của lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, quan trọng không kém là vai trò của công chức phụ trách cải cách hành chính của các đơn vị trong việc tham mưu các chính sách, giải pháp về cảicách hành chính. Họ – những hạt nhân, đóng vai trò xúc tác, tạo đòn bẩy cho việc  đẩy mạnh cải cách hành chính một cách đồng bộ, toàn diện tại tất cả đơn vị.

 

Bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ hoạt động nào, con người vẫn luôn đóng vai trò tiên quyết. Không chỉ là người trực tiếp tham mưu việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của thành phố tại địa phương, đơn vị, biến những quy định, những ý tưởng trên giấy trở thành thực tiễn, thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những chủ trương công chức phụ trách cải cách hành chính tại các đơn vị còn chủ động nghiên cứu, đề xuất tham mưu thực hiện nhiều chính sách, giải pháp mới mang tính đột phá sáng tạo về cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị.

 

Trong những năm qua, thành công trong công tác cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng có một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ này. Những nỗ lực và sự tâm huyết của họ đã được thể hiện rõ nét trong từng sản phẩm về cải cách hành chính mà Đà Nẵng có được: trong mô hình một cửa điện tử hiện đại tại quận, huyên, phường, xã, trong việc tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong những mô hình mới của cuộc vận động 3 hơn nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn, trong công tác tuyên truyền rộng rãi các nội dung của cải cách hành chính, trong việc khảo sát chất lượng dịch vụ hành chính công của địa phương, đơn vị…

 

Phụ trách tham mưu về cải cách hành chính thực sự chưa bao giờ là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức khá sâu rộng liên quan đến tất cả nội dung về cải cách hành chính, công chức còn phải có tư duy đổi mới, sáng tạo. Thay đổi một người đã khó, thay đổi cả một hệ thống tổ chức hành chính còn khó hơn. Hơn ai hết họ phải là những con người nhiệt tâm và khéo léo. Nhiệt tâm để không nản lòng trước những khó khăn trong công việc, để giữ lửa và truyền lửa. Khéo léo để thuyết phục lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị ủng hộ sự đổi mới…

Năm 2013, thành phố Đà Nẵng trở lại ngôi đầu trong bảng xếp hạng chỉ số PCI, tiếp tục thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu và có chỉ số tốt chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (xếp thứ 2 hai năm liên tiếp 2012-2013); đứng đầu về chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2012 do Bộ Nội vụ năm đầu tiên công bố; dẫn đầu 5 năm liên tiếp 2009-2013 về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT. Tất cả những thành tích trên có một phần là kết quả của sự tận tâm, nỗ lực và nhiệt thành của những công chức ấy. Hi vọng, họ sẽ giữ mãi ngọn lửa của …, sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của thành phố trong tương lai.

Theo noivu.danang.gov.vn