Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập danh sách, hồ sơ thi nâng ngạch công chức năm 2014

Đăng ngày: 19/05/2014 14:28:29

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La