Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại huyện Yên Châu, Mộc Châu

Đăng ngày: 22/05/2014 13:54:14

Trong hai ngày (20 và 21-5), Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2014 tại huyện Yên Châu và Mộc Châu.

211920140553hoanvanchen

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy làm việc với huyện Yên Châu.

4 tháng qua, Huyện ủy Yên Châu và Mộc Châu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49 của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Các cơ quan tư pháp đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tội phạm, bắt, giam, giữ, khởi tố. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng trình tự tố tụng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp 2 huyện thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

Đối với huyện Yên Châu, 4 tháng đầu năm, cơ quan điều tra đã thụ lý 44 vụ với 88 đối tượng. Trong đó chuyển Viện Kiểm sát truy tố 20 vụ với 47 đối tượng. Cùng thời gian, các cơ quan tư pháp huyện Mộc Châu đã điều tra 88 vụ với 141 bị can, đề nghị truy tố 53 vụ, 86 bị can…

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chất, yêu cầu các cấp ủy và các cơ quan tư pháp tăng cường sự lãnh đạo và tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp. Kết hợp chặt chẽ cải cách tư pháp với cải cách hành chính, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện cải cách trong cơ quan, đơn vị theo định hướng cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực tư pháp, nội chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tố tụng, thi hành án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tố tụng với các cơ quan quản lý Nhà nước. Nâng cao hiệu lực giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân; trong đó, chú trọng tuyên truyền phổ biến về Hiến pháp, Luật đất đai, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo…

Theo Báo điện tử Sơn La