Xin ý kiến về Dự thảo quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh – Truyền hình cấp huyện

Đăng ngày: 29/04/2014 10:54:30