Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bắc Yên: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Đăng ngày: 15/04/2014 13:52:34

Trong những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Bắc Yên đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

142320140519trungtamchinhtri

Giờ học của lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại Trung tâm BDCT huyện Bắc Yên.

Đồng chí Phan Hồng Dương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Bắc Yên cho biết: Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên bám sát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp ủy phê duyệt; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai trong từng quý, tháng cho phù hợp với yêu cầu về thời gian, địa điểm, bảo đảm về chất lượng và số lượng mở lớp… đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ở cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã mở 7 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 423 lượt học viên tham các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính quyền, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể… Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho 72 học viên. Chất lượng đào tạo được chú trọng, nâng cao, tỷ lệ khá, giỏi các lớp bồi dưỡng đạt trên 60%, bảo đảm nội dung toàn diện, nâng cao được nhận thức lý luận và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lớp bồi dưỡng của Trung tâm thực hiện theo đúng quy định chung, sau mỗi chương trình đều có kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học viên. Các chương trình, chuyên đề bồi dưỡng được lồng ghép phù hợp trong các bài dạy, sát với thực tế địa phương và người học; bổ sung những kiến thức mới có tính chất thời sự vào bài giảng; đưa chương trình lịch sử địa phương vào giảng dạy trong chương trình bồi dưỡng cho đảng viên mới và sơ cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, các giảng viên đã chuẩn bị bài giảng chu đáo, vận dụng nhiều kiến thức thực tiễn vào bài giảng làm phong phú nội dung, tránh khô khan, sáo mòn… Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên thông tin với các đảng bộ, chi bộ nơi cử học viên đi học để thông báo kết quả học tập, rèn luyện để cơ sở nắm bắt được tình hình học tập của cán bộ, đảng viên, qua đó, giúp học viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập.

Về nội dung đào tạo, ngoài các giáo trình, giáo án theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Bắc Yên, Trung tâm đã chú trọng đến việc bổ sung, cập nhật những số liệu mới, vấn đề mới và tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng vừa đảm bảo nội dung yêu cầu vừa đổi mới nội dung bài giảng. Trong đó, chú trọng đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trình bồi dưỡng theo chủ đề của từng giai đoạn, từng năm. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, góp phần làm phong phú thêm nội dung chương trình học tập, bồi dưỡng…

Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm còn tham mưu với Huyện ủy chú trọng việc xây dựng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức, thường xuyên trau dồi, nghiên cứu công tác chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước áp dụng các phương tiện trợ giảng vào công tác soạn giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Các học viên sau quá trình học tập tại Trung tâm đã được nâng cao hơn về trình độ lý luận, kiến thức và năng lực công tác, vận dụng lý luận vào thực tiễn công việc ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, tập trung mở các lớp bồi dưỡng nhận thức cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú; cán bộ chủ chốt của xã, bản và các khối đoàn thể. Trong giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo điều kiện cho học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tốt các tình huống từ cơ sở.

Theo Báo Sơn La điện tử