Thủ tướng yêu cầu công khai chế độ làm việc công chức

Đăng ngày: 04/04/2014 08:16:53

Chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ để người dân có quyền được biết và giám sát.

Để làm được điều này, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 images1316058_cong_chuc_bai
Từ ngày 20/3 người dân có thể biết rõ điều kiện làm việc của công chức

Theo đó, kể từ ngày 20/3/2014, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, thủ trưởng các bộ, ngành, đơn vị đều phải công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ để người dân có quyền được biết và giám sát.

Việc công khai chế độ, phương tiện và các đãi ngộ được thực hiện theo các hình thức như: công bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hành ấn phẩm; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức, khu dân cư; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động…

Tuỳ theo nội dung, mục đích và thời điểm công khai chế độ, bộ trưởng và thủ trưởng các đơn vị sẽ quyết định hình thức công khai cụ thể đối với từng nội dung công khai cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và nhân dân được biết, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

Thủ tướng cũng quy định, trường hợp cán bộ, nhân viên chức của các đơn vị không thực hiện việc công khai các chế độ, phương tiện và điều kiện làm việc theo quy định thì thủ trưởng các đơn vị đó, tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các ban thanh tra nhân dân, uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ sẽ tiến hành giám sát việc công khai chế độ, chính sách nói trên của cán bộ, nhân viên chức tại các đơn vị cụ thể.

Ngoài ra, các bộ, ngành và UBND các cấp chịu trách nhiệm thường xuyên kiêm tra việc công khai của cán bộ, nhân viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình.

Theo Datviet.com

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La