Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2014.

Đăng ngày: 29/04/2014 10:22:12

Ngày 23/4/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 910/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Nguồn quyết định 910/QĐ-UBND ngày 23/4/2014.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La