Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2014.

Đăng ngày: 29/04/2014 10:22:12

Ngày 23/4/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 910/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Nguồn quyết định 910/QĐ-UBND ngày 23/4/2014.