HĐND tỉnh khoá XIII khai mạc kỳ họp Chuyên đề lần thứ ba.

Đăng ngày: 01/04/2014 22:20:50

Hôm nay, ngày 1-4, HĐND tỉnh khoá XIII khai mạc kỳ họp Chuyên đề lần thứ ba. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Thường trực tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời đã về dự kỳ họp. Chúc các đồng chí và quí vị đại biểu luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kể từ sau kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, công tác chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự cố gắng vươn lên của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, tích cực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

Trong 3 tháng đầu năm 2014, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri để triển khai các Nghị quyết kỳ họp thường lệ lần thứ bảy của HĐND tỉnh; động viên các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; động viên nhân dân đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 đảm bảo vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có tết. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các ngành tổ chức các hội nghị tư vấn, các cuộc khảo sát, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để tiếp thu các ý kiến tham gia về các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ ba của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, là kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, đề án theo trình tự được quy định tại Thông báo số 207/TB-HĐND ngày 18/3/2014 của Thường trực HĐND tỉnh. Kỳ họp có nhiệm vụ:

Một là, xem xét các dự thảo về bổ sung, sửa đổi để ban hành 10 nghị quyết, thay thế 16 nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, gồm: Nghị quyết về số lượng thành viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp. Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ 2011 – 2015. Nghị quyết về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Nghị quyết về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về quy định chế độ phụ cấp đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh.

Hai là, xem xét các dự thảo để ban hành mới 08 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về bẩu cử (bổ sung) Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016. Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước năm 2014. Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014. Nghị quyết về ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La. Nghị quyết về chia tách bản Tà Phềnh để thành lập bản Tà Phềnh I; Tà Phềnh II, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nghị quyết về danh mục các dự án trọng điểm, cấp thiết cần tập trung đầu tư trong kế hoạch năm 2014 và các năm tiếp theo. Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Ba là, xem xét dự thảo để ban hành 01 Nghị quyết bãi bỏ 03 nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành không còn phù hợp.

Bốn là, xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh theo từng lĩnh vực: Kinh tế – Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; báo cáo của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình các nội dung qua thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh và 12 Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ ba của HĐND tỉnh là kỳ họp được tập trung thảo luận và quyết nghị ban hành nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi và là cơ sở rất quan trọng trong việc củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu nêu cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến để góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

 Theo Báo điện tử Sơn La