Thủ tướng: Sẽ loại những công chức yếu kém

Đăng ngày: 25/03/2014 21:50:55

(VTC News) – Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nội vụ ban hành chính sách tinh giản biên chế để đưa những công chức yếu kém ra khỏi biên chế.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức, trong đó có công tác bổ nhiệm cán bộ và chính sách tinh giản biên chế…

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện nay, bên cạnh mặt tích cực đã đạt được, đội ngũ công chức, viên chức vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Một số công chức, viên chức còn có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây sách nhiễu trong công việc.

 congchuc

Ảnh minh họa

Đặc biệt, Thủ tướng nhận định, việc đánh giá, bố trí, sử dụng công chức, viên chức chưa thật công tâm, khách quan, còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém…

Để góp phần xây dựng đội ngũ công chức viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và của đội ngũ công chức viên chức, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các nội dung quản lý công chức viên chức gồm:

Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, nâng ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và đãi ngộ, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức.

Thực hiện việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; trách nhiệm giải trình của CCVC; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức; nâng cao đạo đức công vụ của công chức. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp thông tin, tuyên truyền việc phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền và quy định rõ về trình tự, thủ tục, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, bảo đảm sự thống nhất giữa quy định của Đảng và pháp luật về công tác này, tạo thuận lợi cho công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo được thực hiện thống nhất, hạn chế tiêu cực, tham nhũng.

Bộ Nội vụ đôn đốc, rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh CCVC, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực của CCVC; hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm hiệu quả nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC. Khắc phục tình trạng đào tạo, bồi dưỡng tràn lan, nội dung đào tạo không đúng chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu vị trí việc làm.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ ban hành chính sách tinh giản biên chế để đưa những CCVC hạn chế về phẩm chất, trình độ, năng lực công tác không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi công vụ.
Cán bộ, CCVC trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng; phát hiện, tố cáo những tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng.

Theo vtc.vn