Thông báo Về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 tại các huyện thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 28/03/2014 16:38:09

Thực hiện quyết định số 1152/QĐ-BNV  ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020.

Ngày 26/03/2014, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành thông báo số 59/TB-SNV  về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia Đề án.

1. Số lượng đội viên Đề án cần tuyển chọn: 12. Cụ thể:

+ Chức danh Văn phòng – thống kê: 04

+ Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 02.

+ Tài chính – kế toán: 03

+ Tư pháp – hộ tịch: 01

+ Văn hóa – xã hội: 02

2. Hình thức tuyển chọn:

Việc tuyển chọn được thực hiện theo hình thức xét tuyển (cách xét tuyển dựa trên kết quả học tập và điểm phỏng vấn trực tiếp ,điểm ưu tiên).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn:

Ứng viên tham gia tuyển chọn làm đội viên của Đề án là thanh niên có quốc tịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có tuổi đời dưới 30 tuổi, tính đến ngày 31/5/2014;

b) Có trình độ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu bố trí và sử dụng của các chức danh công chức chuyên môn thuộc UBND xã. Cụ thể:

+ Chức danh Văn phòng – thống kê yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành như: Pháp luật, thống kê, toán học, công nghệ thông tin, quản trị văn phòng, lưu trữ học, triết học, văn học, tổ chức và nhân sự, quản lý công của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

+ Chức danh địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Quản lý đất đai (địa chính), nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, quản lý xây dựng, kiến trúc và quy hoạch, giao thông, khoa học môi trường; quản lý nhà nước về đô thị, nông thôn của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

+ Tài chính – kế toán yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành:Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế học, quản trị kinh doanh, quản lý nhà nước về kinh tế của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

+ Tư pháp – hộ tịch yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: pháp luật, an ninh, quốc phòng, thanh tra của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

+ Văn hóa – xã hội yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam, quản lý văn hóa, xã hội học, công tác xã hội, lao động xã hội, quản lý lao động, bảo hiểm, thể dục thể thao, quản lý nhà nước về xã hội của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch gia đình rõ ràng;

d) Có sức khoẻ tốt và có khả năng đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ, công chức các địa phương;

đ) Có đơn tình nguyện đến làm việc tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi trong thời gian tối thiểu 05 năm (đủ 60 tháng).

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính dựa vào cơ sở chữa bệnh; cơ sở giáo dục hoặc đang bị mất, bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự.

Ưu tiên  tuyển chọn đối với ứng viên là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La từ 03 năm (36 tháng) trở lên; người dân tộc thiểu số; con liệt sĩ, con thương binh, con của người được hưởng chính sách như thương bình; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên đội thanh niên xung phong; người có trình độ thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành cần tuyển chọn.

Trường hợp có ứng viên thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn tình nguyện tham gia Đề án (có mẫu đơn kèm theo).

– Sơ yếu lý lịch của ứng viên tình nguyện tham gia Đề án có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (có mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo).

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

– Bản nhận xét của các cơ quan, đơn vị về tinh thần, thái độ và kết quả công việc đối với ứng viên đã có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức khác trước khi có đơn đăng ký tham gia Dự án (nếu có).

– Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên,

– Ứng viên tham gia Đề án có thể lấy mẫu đơn và sơ yếu lý lịch tại các địa chỉ sau:

+ Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn).

+ Trang thông tin Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ (duan600.vn).

+ Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Sơn La (sonoivu.sonla.gov.vn)

+ Phòng Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; địa chỉ Đồi Khau Cả, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

+ Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

b) Địa điểm và nơi nhận hồ sơ:

– Hồ sơ của ứng viên đăng ký tham gia Đề án được lập thành 02 bộ gửi về Sở Nội vụ tỉnh Sơn La để tổng hợp và tổ chức tuyển chọn.

– Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/4/2014 đến hết 5/5/2014.

Phòng CTTN

Thông báo kèm theo