Thông báo của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 28/03/2014 10:50:35

Ngày 26/3/2014  Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành văn bản số 238/SNV-VP về việc không tổ chức Hội nghị giao ban công tác ngành Nội vụ quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II – 2014.

Sở Nội vụ xin thông báo đến các phòng, ban, chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Nội vụ các huyện thành phố. Văn phòng Sở gửi dự thảo báo cáo đến các đơn vị tham gia. Mọi ý kiến tham gia xin gửi về email:  tuanhnvsl@gmail.com.

Văn phòng Sở.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La