Quảng Nam: Công bố kết quả thi tuyển hiệu trưởng đại học, cao đẳng

Đăng ngày: 28/03/2014 16:29:40

Sáng 17-3, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả trúng tuyển hiệu trưởng của hai trường: Đại học Quảng Nam và Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Quảng Nam sau 3 ngày diễn ra.

 

Đồng chí Huỳnh Trọng Dương (nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Quảng Nam) trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam và đồng chí Lương Văn Vui, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo phát triển nguồn chất lượng cao Quảng Nam trúng tuyển chức Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam. Các chức danh phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật đang chờ kết quả chấm chọn.

Tham dự kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo các trường kể trên có 7 ứng viên tham gia; dự thi các chức danh hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam. Trong đó, có 2 ứng viên dự thi chức danh hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, 2 ứng viên dự thi chức danh hiệu trưởng Trường Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam và 4 ứng viên dự thi phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam. Đặc biệt, có 1 ứng viên dự thi ở cả 2 chức danh hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam. Các ứng cử viên trải qua các phần thi: thi trình bày đề án, thi kiến thức chung (thi viết); riêng đối với chức danh hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam các ứng cử viên thi thêm kiểm tra ngoại ngữ thông qua phần phản biện của Hội đồng xung quanh nội dung Đề án xây dựng, phát triển nhà trường.

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng