Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1959 – 03/3/2014)

Đăng ngày: 03/03/2014 08:23:07

          Sơn La, là tỉnh miền núi có 250 km đường biên giới giáp với nước CHDCND Lào, trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng, phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc vùng biên giới bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biên giới hòa bình, hữu nghị.

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 55 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, khắc phục khó khăn gian khổ, nêu cao tinh thần cách mạng, dũng cảm mưu trí, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những người chiến sỹ mang quân hàm xanh đã bám dân, bám địa bàn, tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, tham gia tích cực vào các chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội ở vùng biên giới, góp phần nâng cao dân trí, sức khỏe, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc ở khu vực biên giới. Huy động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, trật tự, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng củng cố vững chắc tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Sơn La với các tỉnh giáp biên.

             Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tìm mọi cách chống phá cách mạng nước ta, các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi và manh động. Tình hình biên giới và nhiệm vụ công tác biên phòng còn nảy sinh nhiều phức tạp, đòi hỏi lực lượng biên phòng phải không ngừng xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng trong toàn lực lượng.  Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác biên phòng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hiệu quả các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân khu vực biên giới đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia tự chủ, tự quản  đường biên mốc giới. Kiên quyết, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy giữ vững an ninh khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới hòa bình, hữu nghị.

         Bộ đội biên phòng, nhân dân các dân tộc Sơn La tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, cảnh giác, liêm chính, kiệm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy với dân”. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia.

Theo Báo Sơn La điện tử