Huyện Mộc châu đầu tư và đưa vào sử dụng phòng họp trực tuyến

Đăng ngày: 05/03/2014 14:09:43

           

Sau thời gian chuẩn bị với sự hỗ trợ các thiết bị kỹ thuật cho phòng họp trực tuyến, ngày 28/2, huyện Mộc Châu đã tham dự họp trực tuyến phiên họp thứ 33 UBND tỉnh Sơn La, đánh giá kết quả chỉ đạo điều hành tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2014.

28 2 2014 Hop truc tuyen

            Đây là điểm mới trong công tác Quản lý hành chính Nhà nước, vừa tiết kiệm, giảm chi phí đi lại, ăn ở của lãnh đạo huyện đi từ huyện lên tỉnh dự Phiên họp UBND tỉnh. Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện cũng được tham dự kỳ họp thông qua trực tuyến, giúp cho lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị nắm bắt kịp thời những thông tin chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội cả tỉnh tại các phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

            Trong thời gian tới, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nên tiếp tục đầu tư để các phiên họp của Ủy ban nhân đan tỉnh đến gần hơn với cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Cao Hải tổng hợp tin, ảnh từ mocchau.sonla.gov.vn