Điểm báo về công tác tổ chức và cán bộ trong nước tuần 22/3-28/3/2014

Đăng ngày: 28/03/2014 16:23:54

Điểm báo về công tác tổ chức và cán bộ trong nước tuần 22/3-28/3/2014.

Theo Viện khoa học Tổ chức nhà nước

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La