Điểm báo về công tác tổ chức và cán bộ trong nước tuần 22/3-28/3/2014

Đăng ngày: 28/03/2014 16:23:54

Điểm báo về công tác tổ chức và cán bộ trong nước tuần 22/3-28/3/2014.

Theo Viện khoa học Tổ chức nhà nước

File đính kèm: