Đà Nẵng: Vẫn còn cán bộ, công chức uống bia, rượu trong giờ làm việc

Đăng ngày: 06/03/2014 08:17:59

Đó là xác nhận của ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, khi chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp Đà Nẵng.

Ngày 27/2, Văn phòng Sở Tư pháp Đà Nẵng cho hay, Giám đốc Sở, ông Nguyễn Bá Sơn, vừa ký ban hành văn bản 416/STP-VP (ngày 26/2/2014) chỉ đạo việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp Đà Nẵng.

5

Sở Tư pháp Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo ông Nguyễn Bá Sơn, tuy thời gian qua lãnh đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng thường xuyên tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở này chưa nghiêm chỉnh chấp hành; có trường hợp uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, uống cafe tại các quán trong giờ hành chính làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác, tác phong và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp TP.

Trước tình hình đó, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng ban hành văn bản 416/STP-VP nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương (sau đây gọi chung là rượu, bia) ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách; cũng như uống café tại các quán trong giờ hành chính.

Đồng thời yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, thủ trưởng các tổ chức sự nghiệp trực thuộc gương mẫu thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc, không uống cafe tại các quán trong giờ hành chính theo Quy định 101-QĐ/TW (7/6/20120) của Ban Bí thư TW Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở ký cam kết thực hiện quy định này; kịp thời xử lý, chấn chỉnh các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định.

6

Ông Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Sơn, cũng giao Văn phòng Sở nghiên cứu bổ sung quy định không uống rượu, bia trong ngày làm việc, không uống cafe tại các quán trong giờ hành chính vào Quy chế làm việc của Sở; bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến quy định này trong Quy định về đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua, khen thưởng đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở.

Ông Nguyễn Bá Sơn cho hay, việc ký ban hành văn bản 416/STP-VP là nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác theo nội dung Chỉ thị 29-CT/TU (6/11/2013) của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP trong tình hình mới và ý kiến chỉ đạo của ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 tổ chức ngày 25/2/2014.

Theo infonet.vn/