Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Sở Nội vụ lần thứ VI, (Nhiệm kỳ 2014 – 2017)

Đăng ngày: 28/03/2014 14:41:25