Cấm uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc: “Nghiêm túc và không có ngoại lệ”

Đăng ngày: 31/03/2014 08:51:35

Sau 3 tháng thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đã đem lại những kết quả rõ rệt.

Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh – truyền hình huyện, thành phố; thường xuyên cập nhật, đưa tin các đơn vị, tập thể tổ chức nghiên cứu, quán triệt và ký cam kết thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Các cấp ủy đã chủ động ban hành kế hoạch chỉ đạo kịp thời triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc ký cam kết thực hiện.

Theo đánh giá bước đầu về thực hiện cấm uống rượu bia trước, trong giờ làm việc, các hội nghị do cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều thực hiện không uống rượu, bia khi ăn cơm để đảm bảo thời gian làm việc, các hội nghị tổ chức vào buổi sáng thì không tổ chức ăn cơm trưa hoặc ăn cơm không uống rượu. Đối với các hội nghị tổ chức ăn cơm thì các cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức vào buổi tối, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau.

Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi dự đám cưới, tiếp khách, đi công tác cơ sở… vẫn còn uống rượu vào buổi trưa; có ngành khi tổ chức hội nghị, sau khi kết thúc vẫn tổ chức ăn cơm và có uống rượu vào buổi trưa.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Báo Sơn La, Đài Phát thanh – Truyền hình, tổ chức khảo sát, nắm việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi tham gia đoàn khảo sát nhanh tại một số nhà hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố, ghi nhận hầu hết các nhà hàng đều vắng khách. Trong vai khách hàng, chúng tôi được Nhà hàng 559 cho biết hiện chưa có cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị đặt cơm vào buổi trưa. Tại nhà hàng “thắng cố” cũng cho biết không có khách nào đặt cơm rượu. Tiếp tục đến Nhà hàng “Dũng vịt” và “Sơn lẩu quán” tại phường Chiềng Lề cũng rất thưa khách. Trao đổi với các chủ nhà hàng, đều được biết lượng khách gần đây giảm hẳn do cấm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc.

Nhưng qua khảo sát nhanh vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức uống rượu, bia. Hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại nhà hàng thắng cố Việt Thắng, phường Quyết Thắng, trưa ngày 26-3 vẫn có nhiều mâm rượu chúc tụng khá ồn ào, vẫn có những cán bộ, công chức, viên chức tham gia, hoặc tại Nhà hàng Ẩm thực dân tộc Thái, đường Hoàng Quốc Việt, chúng tôi cũng ghi được hình ảnh ăn cơm, uống rượu của một số viên chức…

Cho đến thời điểm này, ngoài thông báo của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về một đơn vị vi phạm, chưa có một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nào bị xử lý vi phạm ống rượu bia trước, trong giờ làm việc. Để thực hiện triệt để, công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành thường xuyên. Đặc biệt, phải xử lý nghiêm kể cả trường hợp người đứng đầu và cấp phó vi phạm uống rượu bia trong ngày làm việc, xử lý vi phạm về trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý cơ quan, tổ chức, địa phương…

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin nhắc lại ý kiến kết luận của đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: tại cuộc họp sơ kết 3 tháng thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vấn đề cấm uống rượu bia trước, trong giờ làm việc sẽ “không có trường hợp ngoại lệ”. Các cơ quan tham mưu giúp việc, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh, tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ để thực hiện nghiêm không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường đôn đốc và giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 25 đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên.

Thực hiện nghiêm túc, triệt để Chỉ thị 25 sẽ góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm kinh phí, tăng hiệu quả công việc và đảm bảo sức khoẻ…

 

Theo Báo điện tử Sơn La