Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Chỉ thị về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014.

Đăng ngày: 28/02/2014 15:52:37

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La năm 2014 và những năm tiếp theo. Tiếp tục quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tinh thần Chỉ thị 35 – CT/TW, ngày 03 – 06 – 1998 của Bộ chính trị (khoá VIII), qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng; Ngày 01 tháng 01 năm 2014 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014.

 

Nguồn Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La