Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã thông báo tuyển dụng công chức xã năm 2014

Đăng ngày: 27/02/2014 10:48:10

             UBND huyện Sông Mã thông báo tuyển dụng bổ sung, thay thế công chức xã như sau:

            Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng chức danh công chức.

1. Chức danh Văn phòng – Thống kê (thực hiện nhiệm vụ Văn thư – Lưu trữ): 11, cụ thể:

            – Xã Yên Hưng: 01; Xã Nà Nghịu: 01; Xã Nậm Ty: 01; Xã Đứa Mòn: 01; Xã Chiềng Khoong: 01; Xã Chiềng Cang: 01; Xã Huổi Một: 01; Xã Bó Sinh: 01; Xã Chiềng Phung: 01; Xã Nậm Mằn: 01; Xã Pú Bẩu: 01.

 

2. Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (thực hiện nhiệm vụ: Nông nghiệp – Công thương nghiệp – Xây dựng – Giao thông): 01 tại UBND xã Chiềng Phung.

            3. Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 05, cụ thể:

            – Xã Chiềng Khương: 01; Xã Mường Lầm: 01; Xã Nậm Mằn: 01; Xã Chiềng Khoong: 01; Xã Mường Hung: 01.

            4. Chức danh Trưởng Công an: 01 tại UBND xã Chiềng Phung.

            5. Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 tại UBND xã Huổi Một.

             Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 17/02/2014 đến 17 giờ ngày 18/3/2014

2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Sông Mã tỉnh Sơn La.

– Số điện thoại liên hệ: 022 3836 770.

            3. Thời gian xét tuyển:

            Dự kiến từ ngày 05/4/2014 đến ngày 20/4/2014.

            Nguồn: Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã