Sở Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2014

Đăng ngày: 20/02/2014 15:44:44

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 48/QĐ-SNV về việc ban hành chương trình công tác năm 2014.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La