Sở Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2014

Đăng ngày: 20/02/2014 15:44:44

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 48/QĐ-SNV về việc ban hành chương trình công tác năm 2014.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La