Sở Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2014

Đăng ngày: 20/02/2014 15:44:44

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 48/QĐ-SNV về việc ban hành chương trình công tác năm 2014.