HUYỆN MỘC CHÂU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2014

Đăng ngày: 27/02/2014 16:40:15

Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu thông báo về chỉ tiêu, đối tượng, nội dung và thời gian nộp hồ sơ dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2014, như sau:

             I. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu

            II. Yêu cầu cụ thể đối với người tuyển dụng:

            1. Đài Truyền thanh – Truyền hình: 04 chỉ tiêu, trong đó:

            – Kỹ sư: Tuyển 1 người có trình độ đại học, chuyên ngành: Điện tử viễn thông.

            – Phóng viên đại học: Tuyển 1 người có trình độ đại học, chuyên ngành: báo chí, Phát thanh, truyền hình

            – Phóng viên cao đẳng: Tuyển 1 người có trình độ cao đẳng, chuyên ngành: Báo chí, Phát thanh truyền hình.

            – Phát thanh viên cao đẳng: Tuyển 1 người có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành phù hợp, có năng khiếu dẫn chương trình phát thanh, truyền hình.

            2. Trung tâm Giáo dục – Lao động: 04 chỉ tiêu, trong đó:

            – Kỹ sư: Tuyển 2 người có trình độ đại học, chuyên ngành: Nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Xây dựng.

            – Giáo viên văn hóa: Tuyển 1 người có trình độ đại học, thuộc các chuyên ngành Sư phạm.

            – Y sỹ trung cấp: Tuyển 1 người có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành: Y sỹ đa khoa.

            3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao: 06 chỉ tiêu, trong đó:

            – Huấn luyện viên: Tuyển 1 người có trình độ đại học, chuyên ngành: Sư phạm Thể dục – Thể thao, Giáo dục thể chất.

            – Họa sĩ: Tuyển 1 người có trình độ đại học, chuyên ngành: Hoạ, mỹ thuật.

            – Âm thanh viên: Tuyển 1 người có trình độ đại học, chuyên ngành: Thanh nhạc, Âm nhạc.

            – Biên tập, biên kịch, biên dịch viên cao đẳng: Tuyển 1 người có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Quản lý văn hóa.

            – Hướng dẫn viên (VHTT) cao đẳng: Tuyển 2 người có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Văn hóa, Du lịch.

            4. Trung tâm Phát triển quỹ đất: 04 chỉ tiêu, trong đó:

            – Kỹ sư: Tuyển 2 người có trình độ đại học, chuyên ngành: Quản lý đất đai.

            – Kỹ sư cao đẳng: Tuyển 1 người có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Quản lý đất đai.

            – Kế toán viên: Tuyển 1 người có trình độ đại học, chuyên ngành: Kế toán

            5. Trung tâm Dạy nghề: 02 chỉ tiêu, trong đó:

            – Kỹ sư: Tuyển 2 người có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Kỹ thuật điện dân dụng, Công nghệ cơ khí.

            6. Trạm Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi: 01 chỉ tiêu:

            – Kỹ sư: Tuyển 01 người có trình độ đại học, chuyên ngành: Xây dựng công trình.

                        IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

            Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 20/02/2014 đến hết ngày 24/03/2014

             – Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Mộc Châu.

             Chi tiết  liên hệ Phòng Nội vụ huyện Mộc Châu, điện thoại 3866.619./. 

Nguồn: Thông báo số 20/TB-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu