Hội nghị tư vấn về số lượng, chức danh, phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Đăng ngày: 25/02/2014 20:12:40

Ngày 19-2, HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tư vấn về số lượng, chức danh, phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

 

213520140922haongvanchaataaa

Đồng chí Hoàng Văn Chất chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Các văn bản đưa ra lấy ý kiến tư vấn tại Hội nghị, gồm: đề cương số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; đề cương số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Các đề cương được xây dựng trên cơ sở Luật tổ chức HĐND và UBND; các Nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Nội vụ, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản của HĐND, UBND tỉnh đã ban hành đang còn hiệu lực. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở, đặc biệt là các đoàn thể chính trị – xã hội, các ý kiến tham gia đề nghị nên bố trí linh hoạt giữa các chức danh kiêm nhiệm; xem xét bố trí chức danh chuyên trách và kiêm nhiệm, hệ số phụ cấp hợp lý, phân loại cấp bản theo quy định của Nghị định 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ… 

Theo Báo điện tử Sơn La