Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2014

Đăng ngày: 18/02/2014 11:23:39

Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2014, được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Trưởng, Tỉnh ủy Viên, Giám Đốc Sở Nội vụ, đồng chí Đinh Trọng Tuế, Bí Thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc sở Nội vụ.

            Đồng chí Phạm Khắc Trình, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị. Cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Nội vụ có mặt đông đủ.

            Hội nghị đã thảo luận, bàn bạc và thông qua Chương trình công tác năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn năm; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn cơ sở Sở Nội vụ năm 2014;  Dự thảo Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) năm 2014; Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung) năm 2014; Công khai tài chính, ngân sách cơ quan Sở Nội vụ; Công khai tài chính công đoàn năm 2013.

            Đặc biệt Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân của Sở Nội vụ, gồm 3 đồng chí: Đ/c Trần Bình Minh; đ/c Hà Trung Thắng; đ/c Lường Thúy An.

            Nhân dịp này Văn phòng Sở và Ban chấp hành công đoàn sở đã công bố các quyết định khen thưởng các danh hiệu cho tập thể và cá nhân trong cơ quan, Sở Nội vụ đạt nhiều thành tích xuât sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và hoạt động Công đoàn năm 2013.

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh: Phát huy những thành tích dã đạt được trong công tác năm 2013, tập thể cơ quan Sở Nội vụ đoàn kết, nhất trí, giúp dỡ lẫn nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở Nội vụ được giao năm 2014.

Cao Hải