Điểm báo tuần công tác Tổ chức nhà nước trong cả nước

Đăng ngày: 21/02/2014 16:55:25

Thông tin hàng tuần về công tác Tổ chức Nhà nước trong cả nước từ Trung tâm Thông tin và Thư viện khoa học Viện Khoa học tổ chức nhà nước Bộ Nội vụ

File đính kèm: