Điểm báo công tác Tổ chức Nhà nước tuần 22/02 – 28/02

Đăng ngày: 28/02/2014 16:40:08

Thông tin hàng tuần về công tác Tổ chức Nhà nước trong cả nước từ Trung tâm Thông tin và Thư viện khoa học Viện Khoa học tổ chức nhà nước Bộ Nội vụ

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La