Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Đăng ngày: 26/02/2014 20:52:38

          Chiều ngày 25 tháng 02 năm 2014, tại Thành phố Sơn La, Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Thi đua

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Đồng chí Lê Văn Lân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Tham dự Hội nghị là các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 7 tỉnh biên giới phía Bắc trong Cụm, Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng của 7 tỉnh và đại diện 14 điển hình tiên tiến 7 tỉnh, các đồng chí là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La, lãmh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La,  các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân 7 tỉnh trong Cụm thi đua.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã biêu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua của 7 tỉnh Cụm biên giới phía Bắc. Cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh quan tâm hơn nữa tới việc đổi mới công tác Thi đua khen thưởng, trọng tâm là công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi đua khen thưởng năm 2013, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp nhiều hơn nữa, đổi mới nội dung và chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp, của các Cụm, khối thi đua,….

          Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014 và đại diện Thường trực lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 7 tỉnh trong Cụm đã cùng nhau ký kết giao ước  thi đua, cùng cám kết thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Cụm thi đua đã đề ra. Tại Hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng đã nhận bàn giao nhiệm vụ Trưởng Cụm Thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2014.