Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014

Đăng ngày: 20/02/2014 15:39:50

Ngày 11/02/2014 Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 101/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014.