Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014

Đăng ngày: 20/02/2014 15:39:50

Ngày 11/02/2014 Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 101/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La