Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Đăng ngày: 20/01/2014 07:49:22

Ngày 24-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, học tập 3 chuyên đề: về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về KT-XH, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn chất nhấn mạnh: Từ nay đến cuối kỳ, các cấp ủy phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, chấp hành nguyên tắc xây dựng Đảng; hướng về cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nắm vững các chỉ tiêu, giải pháp phát triển KT-XH hai năm 2014-2015 của đất nước gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn trong SXKD, thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở, coi trọng giáo dục đào tạo. Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng, các cấp, các ngành tích cực tham mưu đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, có lộ trình, bước đi phù hợp, gắn chất lượng đào tạo với giải quyết việc làm. Gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, tăng cường an ninh biên giới an ninh tư tưởng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch… Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); chủ động đề xuất, tham mưu các nội dung thành đề án, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, chỉ đạo cấp ủy quán triệt, thực hiện bảo đảm thiết thực, thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Theo Báo điện tử Sơn La

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La