Tập trung lãnh đạo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Đăng ngày: 20/01/2014 08:23:51

Năm 2013, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giá trị tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh tăng 10,02% so với năm 2012 (cả nước là 5,42%), GDP bình quân đầu người đạt 1.000 GDP, tăng 10,1% so với năm 2012, tỷ trọng các ngành trong GDP: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 31,6%, công nghiệp, xây dựng chiếm 23,3%; nổi bật: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gần 4%, độ che phủ của rừng tăng 0,25%, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã giao trên 26.531/34.510 ha đất sản xuất cho bà con TĐC thủy điện Sơn La; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 27%. Hoạt động văn hóa- xã hội phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng được coi trọng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp ủy thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2011-2015), năm 2014, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo nhân dân trong tỉnh thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy họach tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội gắn với quốc phòng an ninh; đổi mới mạnh mẽ phương pháp xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 và kế hoạch đầu tư ngân sách Nhà nước 2 năm còn lại; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và bám sát chỉ tiêu, nhiêm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015). Hoàn thành giao đất sản xuất và câp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ TĐC thủy điện Sơn La, xây dựng và trình Chính phủ “Đề án” ổn định dân cư, phát triển kinh tế- xã hội vùng chuyển dân xây dựng thủy điện Sơn La giai đoạn 2015-2020”. Thưc hiện nghiêm túc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ; quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Duy trì kết quả công tác phòng chống, kiểm sát chất ma túy. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất cho trường học ở các xã đăc biệt khó khăn, vùng cao, biên giới. Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào ổn định và phát triển. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 khóa XI với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính; chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).
Tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
Theo Báo điện tử Sơn La

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La