Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Vấn đề chuyển đổi đức tin từ tín ngưỡng truyền thống sang đạo Tin lành của một bộ phận người H’mông các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta”

Đăng ngày: 20/01/2014 07:23:28

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Vấn đề chuyển đổi đức tin từ tín ngưỡng truyền thống sang đạo Tin lành của một bộ phận người H’mông các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta”
Chiều ngày 25/12/2013, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Vấn đề chuyển đổi đức tin từ tín ngưỡng truyền thống sang đạo tin lành của một bộ phận người H’mông các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta” do ThS. Nguyễn Xuân Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng).
Ông Nguyễn Xuân Hà thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài gồm 3 chương với nội dung chính là đề cập tới thực trạng vấn đề chuyển đổi đức tin từ tín ngưỡng truyền thống sang đạo Tin lành của một bộ phận người H’mông các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta từ năm 1986 đến nay; đánh giá ảnh hưởng của vấn đề chuyển đổi đức tin từ tín ngưỡng truyền thống sang đạo Tin lành của một bộ phận người H’mông các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta và những vấn đề đặt ra; cuối cùng, đưa ra một số quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến việc chuyển đổi đức tin từ tín ngưỡng truyền thống sang theo đạo tin lành của một bộ phận người H’mông. Tiếp thu các ý kiến góp ý trong buổi nghiệm thu cơ sở, Đề tài cũng đã luận giải thêm về việc tại sao trước khi Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra đời thì đạo Tin lành phát triển rất nhanh nhưng sau đó thì chững lại. Ngoài ra, Đề tài cũng đã bổ sung thêm phần đề xuất giải pháp liên quan đến việc phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác đối với đạo tin lành ở vùng núi phía Bắc nước ta hiện nay.
Nhận xét đánh giá về kết quả nghiên cứu của Đề tài, PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng: tin lành là một hiện tượng tôn giáo mới và nó mới lan tỏa lên các vùng núi phía Bắc do đó nghiên cứu về nó là rất cần thiết. Xét trên tổng thể thì Đề tài đã có bố cục hợp lý, tuy nhiên cần sắp xếp lại trật tự logic trong từng chương, phần viết về “đặc điểm tương đồng giữa tín ngưỡng của người Mông với đức tin Kito giáo” trong chương thực trạng chuyển đổi đức tin nên đưa sang chương nguyên nhân chuyển đổi đức tin và phần “chủ trương của Đảng, Nhà nước” trong chương đánh giá ảnh hưởng của vấn đề chuyển đổi đức tin nên chuyển sang chương quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến việc chuyển đổi đức tin thì hợp lý hơn. Không cần thiết phải bàn về một số khái niệm tín ngưỡng trong chương thực trạng tín ngưỡng của người H’mông mà nên ẩn đi và mặc nhiên sử dụng theo pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo bởi về mặt khoa học khái niệm này còn nhiều tranh cãi.
PGS. TS. Lê Đại Nghĩa (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) cho rằng: Cần hoàn thiện và chuẩn hóa lại mục tiêu của Đề tài; phần ảnh hưởng tiêu cực của đạo tin lành cũng cần viết rõ hơn; chỉnh sửa lại số liệu trong đề tài cũng như một số lỗi về mặt soạn thảo cho chính xác. Phần kết luận của Đề tài chưa bao quát được hết nội dung cơ bản của đề tài do đó cần bổ sung thêm.
Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài đã xác định đúng và rõ ràng mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu phù hợp với mục tiêu. Nội dung nghiên cứu tương đối đầy đủ, phương pháp nghiên cứu phù hợp. Tuy nhiên, ông cũng bổ sung thêm, về mặt ngôn từ sử dụng trong Đề tài cần trau chuốt hơn, nên thiên về mặt lý luận nhiều hơn là điều tra thực trạng, thống kê số liệu. Bên cạnh đó, một số nội dung cần nghiên cứu thêm, đặc biệt là phần nguyên nhân dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực của đạo tin lành đến đồng bào các dân tộc vùng núi phía Bắc. Cần phải có biện giải giữa xung đột và tương tác về văn hóa, chính trị, kinh tế để đưa ra được những nguyên nhân cơ bản nhất, từ đó mới có thể đề xuất được các giải pháp thiết thực. Ông cũng yêu cầu chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu cần tiếp thu, bổ sung và nghiên cứu hoàn thiện các nội dung của đề tài hơn nữa để có thể đưa ra được các giải pháp thiết thực, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá, Đề tài được xếp loại: Khá.
Nguyễn Trang

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La