Nâng cao trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân

Đăng ngày: 20/01/2014 07:48:46

Cải cách hành chính là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước được thể hiện ở Nghị quyết, Chỉ thị của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã được triển khai thời gian qua. Nhất là Ðề án đơn giản hóa thủ tục hành chính ở các bộ, ngành, các địa phương bước đầu đã mang lại những hiệu quả.
Với việc công khai các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan công việc của mình để khi đến cơ quan công quyền giải quyết được nhanh, gọn, đỡ tốn thời gian, công sức đi lại. Các cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ không có cơ sở và điều kiện để gây phiền hà, sách nhiễu, đòi hỏi nhiều thủ tục khác để làm phiền cá nhân, tổ chức.
Muốn chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực trong khi tiếp công dân của cán bộ, công chức, lãnh đạo các cơ quan cần giáo dục cán bộ, công chức phải “biết cười” khi tiếp công dân. Bởi lẽ, khi cười thì tinh thần, thái độ làm việc và kết quả giải quyết hoàn toàn khác với khi cán bộ, công chức nhăn mặt hay cáu gắt khi tiếp công dân. Vấn đề này tuy đơn giản, nhưng quan trọng là thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Ðối với những cán bộ, công chức hay cau mày, nhăn mặt…, cần phải chuyển vị trí khác, không được trực tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức.
Khuyến khích các cá nhân, tổ chức phản ánh thái độ tiếp công dân của cán bộ, công chức và xử lý thích đáng khi xác minh có cơ sở đối với nội dung được phản ánh. Nội dung này cần phải có chế tài xử lý cụ thể, rõ ràng, chứ không nên quy định chung chung như hiện nay.
Cần biên soạn tài liệu, nội dung giáo trình để tập huấn, giáo dục cán bộ, công chức trong khi tiếp công dân. Cán bộ, công chức trực tiếp tiếp công dân phải trải qua lớp đào tạo, bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ thì mới đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tiếp công dân. Chấn chỉnh tình trạng hiện nay, cứ muốn cử cán bộ, công chức nào tiếp công dân cũng được, không có ràng buộc hay đòi hỏi khắt khe, đây là một sai lầm vì người tiếp công dân không chỉ đơn thuần là đầu mối giải quyết công việc giữa cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước mà là thể hiện hình ảnh của nền hành chính Nhà nước. Cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của công dân nhằm nâng cao tính trách nhiệm, cũng như ý thức phục vụ nhân dân.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La