Năm 2014, dồn sức đột phá về thể chế

Đăng ngày: 20/01/2014 07:47:57

(PLO) – Chiều qua (24/12), kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương “quyết liệt triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm ngay từ đầu năm các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, không thể thỏa mãn, chủ quan mà còn cần phấn đấu”.
Thành tựu kinh tế – xã hội tạo ổn định chính trị – xã hội
Trước những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, các thành viên Chính phủ đã làm rõ thêm nhiều vấn đề về nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển và quản lý thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ và “làm ấm” thị trường bất động sản, ổn định thị trường tài chính, đầu tư hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội…
Điểm lại những kết quả kinh tế – xã hội năm 2013, Thủ tướng khẳng định, những thành tựu này dẫn đến chính trị – xã hội ổn định trên cơ sở lòng tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Nhà nước và tương lai phát triển. Tuy nhiên, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, kinh tế vĩ mô có mặt chưa vững chắc, sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nợ xấu còn cao nên tăng trưởng còn chậm, tái cơ cấu chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi nhanh mô hình tăng trưởng, cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm, giảm tai nạn giao thông vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, chậm hoàn thiện thể chế, có qui định ban hành không sát thực tế, phối hợp còn có vấn đề, phân cấp chưa đủ rõ, trách nhiệm không rõ, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy, thanh tra, kiểm tra cần được lưu ý.
Trước yêu cầu của nhiệm vụ năm 2014 rất nặng nề đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn mới hoàn thành, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải cụ thể hóa, thực hiện toàn diện các giải pháp với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 với việc tiếp tục chỉ đạo tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 6,5 – 7% ngay từ đầu năm vì năm nay tăng bội chi, phát hành thêm 170.000 tỷ đồng trái phiếu, tăng tổng dư nợ tín dụng, tổng phương tiện thanh toán…
Thực hiện 3 đột phá chiến lược để phát triển bền vững
Thủ tướng nhấn mạnh đến việc thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng phục vụ cho lợi ích trước mắt và tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững cho những năm sau.
Trong đó, theo Thủ tướng là phải tập trung cải cách thể chế để có Nhà nước pháp quyền XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực, hoàn thiện kinh tế thị trường, phòng chống tham nhũng… Đồng thời, doanh nghiệp nhà nước phải tái cơ cấu, nên các Bộ phải kiên quyết chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp trong năm 2014, trừ một số trường hợp được đề nghị chưa làm; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.
Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, nhất là cho các vùng dân tộc thiểu số, nhà cho người dân vùng lũ ở miền Trung, chính sách người có công, giảm nghèo, phát triển dịch vụ y tế, giáo dục… Đồng thời, chú trọng đến ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường, kiểm soát chặt, không cho xuất khẩu tài nguyên thô, “đóng cửa không khai thác để rừng tự nhiên phục hồi”, tăng cường quản lý các đoàn công tác nước ngoài để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính… Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương phải cung cấp thông tin, chính xác, đầy đủ, kịp thời cho người dân, tránh tình trạng thông tin bị lợi dụng, gây mất ổn định xã hội.
Một lần nữa, Thủ tướng lưu ý: “Trọng tâm của năm 2014 là phải tập trung các đột phá chiến lược, nhất là đột phá về thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế và trước mắt, các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung lo Tết cho người dân an toàn, tiết kiệm, lành mạnh”.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La