Hội thi tìm hiểu Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đăng ngày: 20/01/2014 07:29:30

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn viên chức Việt Nam giai đoạn 2012-2015. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 năm 2013. Hội thi sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Văn Hóa tỉnh Sơn La với 11 đội tham gia.

Hình thức: Sân khấu hóa.

Các đội thi sẽ phải trải qua 3 phần thi:

– Tự giới thiệu về cơ quan, đơn vị mình;

–  Phần thi Kiến thức;

– Phần thi Tiểu Phẩm.

Ban tổ chức sẽ chọn ra 01 đội đạt nhất, 02 đội đạt giải nhì, 3 đội đạt giải 3.

Ngoài ra còn tặng thưởng các giải:

– Đội có Màn chào hỏi ấn tượng nhất;

– Đội có phần thi Kiến thức xuất sắc nhất;

– Đội có phần thi Tiểu Phẩm hay nhất.

Hy vọng thông qua Hội thi này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nắm chắc nội dung Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010 gắn với trách nhiệm của Cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức tránh nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt hơn công tác Cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị và xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Cao Hải

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La