Hội nghị tổng kết công tác ngành quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014

Đăng ngày: 20/01/2014 07:37:08

Sáng ngày 19/12/2013, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 (Hội nghị).
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại diện lãnh đạo Ban tôn giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
Đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (Báo cáo).

Báo cáo nêu rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo trên các mặt: Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu xây dựng và triển khai pháp luật, chính sách về tôn giáo; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, thanh tra, giải quyết đơn thư của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; công tác đối ngoại tôn giáo, đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động chống phá ta; công tác củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ và bồi dưỡng cán bộ.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2013, toàn ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đã thực hiện tốt chương trình công tác đề ra; trong đó nhiều nội dung công tác lớn được tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả rõ nét như: tham mưu, đề xuất xây dựng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi, bổ sung); tham mưu các nội dung làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vấn đề tôn giáo; trong công tác đối ngoại tôn giáo đã tranh thủ được sự ủng hộ của Vatican và nâng cao một bước quan hệ hợp tác với Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia… Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương và sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị như Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Mặt trận tổ quốc các cấp…cơ bản ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đã hoàn thành được nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2014, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo sẽ tập trung hoàn thành tốt các công tác sau:

– Tham mưu dự thảo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong năm 2014; tham mưu xây dựng các văn bản nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành để sớm đưa triển khai, áp dụng Pháp lệnh vào thực tiễn.
– Tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án “Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp” sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và tổ chức triển khai trong thời gian sớm nhất.
– Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp theo quy định hiện hành; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua Quyết định thay thế Quyết định số 134/2009/QĐ-TTg. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo đối với cán bộ; phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo để đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo; xây dựng bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy chuẩn về nghiệp vụ công tác tôn giáo để sử dụng thống nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
– Tăng cường công tác nắm tình hình tôn giáo, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cấp cơ sở; hướng dẫn, giúp đỡ các tôn giáo hoạt động, đảm bảo ổn định, an toàn và tuân thủ pháp luật, Hiến chương, điều lệ của giáo hội. Tập trung tham mưu triển khai các mặt công tác liên quan đến các hoạt động tôn giáo lớn (như Đại lễ Vesak 2014; việc sáp nhập hai Hội thánh Tin lành, các đại hội của các tôn giáo…)
– Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng xử lý, giải quyết, đối với các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh trong quá trình quản lý.
– Tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào, Campuchia về vấn đề Phật giáo; với Vatican về Công giáo; với Mỹ và một số nước phương Tây về vấn đề nhân quyền; với khối Ả Rập về vấn đề Hồi giáo…
– Phối hợp với các ngành chức năng như Công an, Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Quốc phòng, Ngoại giao, Báo chí truyên truyền…trong công tác bảo đảm an ninh trong tôn giáo và tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo phục vụ các hoạt động ổn định tình hình an ninh trật tự và tuyên truyền đối ngoại.
– Tiếp tục triển khai, thực hiện các dự án, đề tài lớn được giao đảm bảo đúng tiến độ. Hoàn thành các công trình nghiên cứu khoa học về tôn giáo, tín ngưỡng đã triển khai và đăng ký.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo. Các tham luận tại Hội nghị tập trung chủ yếu vào việc nêu lên những khó khăn, phức tạp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương, kinh nghiệm giải quyết, các đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo .v.v.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng để công tác tôn giáo đạt được hiệu quả cao thì việc nhận thức đúng về tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng; bên cạnh đó công tác thông tin, đối ngoại cần được đẩy mạnh hơn, đồng thời công tác dân vận cũng phải đổi mới về hình thức và cần quan tâm, hướng đến quần chúng nhân dân nhiều hơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến, đóng góp của các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện Báo cáo; thực hiện công tác xây dựng đảng một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức; nghiêm túc thực hiện công tác phê bình và tự phê bình, thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng cơ quan, đơn vị thành những tập thể đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định của Bộ Chính trị về đề án “Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp”, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo. Trước thềm năm mới 2014, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cũng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, các vị đại biểu tham dự Hội nghị và gia đình lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao Giấy khen cho 98 tập thể và 147 cá nhân làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2013.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La