Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 790

Kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh Sơn La ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu tiên UBND tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Xác định đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là một trong 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 21.01.2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh sơn la giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021-2025... tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thu hút đầu tư được 14 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với tổng vốn đăng ký đầu tư: 1.634 tỷ đồng. Chỉ số CCHC của tỉnh Sơn La năm 2020 đạt 84,84%, tăng 2,91%, tăng 3 bậc so với năm 2019; xếp thứ 20/63 tỉnh/thành phố; xếp thứ  5/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Chỉ số SIPAS của tỉnh Sơn La năm 2020 đạt 89.83%, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 2/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Theo đánh giá, công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021, đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai toàn diện trên 6 nội dung, trong đó tập trung triển khai công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 99,99%. Tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã được sắp xếp, tổ chức thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành đã góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 100% UBND cấp xã đã được cấp tài khoản trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh Sơn La để thực hiện cập nhật kết quả giải quyết TTHC tại địa phương lên Cổng dịch vụ công của tỉnh; 40% TTHC đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, tỉnh Sơn La sẽ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, trong đó thực hiện quyết liệt, phấn đấu về đích, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang