Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 393

TỈNH SƠN LA ĐƯỢC CHIA THÀNH BA ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Ngày 03/3/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, toàn quốc có 184 đơn vị bầu cử, được bầu tổng số 500 đại biểu.

Tỉnh Sơn La, được Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 07 đại biểu, trong đó: Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Thành phố Sơn La và các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu, được bầu 03 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, được bầu 02 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 3 gồm các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên, được bầu 02 đại biểu.

Căn cứ Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia, UBND tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quyết định thành lập 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 03 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang