Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 654

Kết quả thẩm định hồ sơ đối với viên chức dự xét thăng hạng lên kỹ sư hạng III năm 2021

Căn c Đề án s 877/ĐA-UBND tnh ngày 12/5/2021 ca UBND tnh xét thăng hng chc danh ngh nghip viên chc t k thut viên hng IV (mã s: V.05.02.08) lên K sư hng III (mã s: V.05.02.07) trong các đơn v s nghip công lp ti tnh Sơn La năm 2021;

Căn c Quyết định s 03/QĐ-HĐXTHVC ngày 11/6/2021 của Chủ tịch hội đồng xét thăng hạng viên chức năm 2021 về việc thành lập Ban Thẩm định hồ sơ xét thăng hạng viên chức lên kỹ sư hạng III;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng viên chức lên kỹ sư hạng III, Hội đồng xét thăng hạng viên chức lên kỹ sư hạng III năm 2021 thông báo kết quả xét thăng hạng lên kỹ sư hạng III năm 2021 (có danh sách kèm theo).

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kết quả đến viên chức dự xét để biết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có thông báo này (từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 29/6/2021) viên chức dự xét có quyền gửi đơn khiếu nại về kết quả xét thăng hạng đến Hội đồng xét thăng hạng viên chức tỉnh Sơn La năm 2021 (qua Sở Nội vụ).

          Hội đồng xét thăng hạng viên chức không giải quyết khiếu nại đối với trường hợp đề nghị khiếu nại nhận được sau thời gian quy định nêu trên (tính theo ngày đơn khiếu nại đến tại bộ phận văn thư của Sở Nội vụ) và các đơn đề nghị gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

          Hội đồng xét thăng hạng viên chức năm 2021 thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết./.

FIle đính kèm: Danh sách

 

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang