Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 532

Sở Nội vụ - Báo Sơn La - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ban hành Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025.

Nhằm phát huy vai trò tích cực của công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân, tổ chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Nội vụ, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La thống nhất ký Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 2025.

Nội dung trọng tâm là phối hợp thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính trên các bản tin và chuyên mục của Báo Sơn La và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La Phối hợp đôn đốc, kiểm tra các cơ quan nhà nước trong tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025.

Với các giải pháp cụ thể như: Duy trì nâng cao chất lượng chuyên mục “Cải cách hành chính” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phản ánh tình hình và kết quả thực hiện các nội dung về CCHC và duy trì, thực hiện thường xuyên trên Chuyên mục “Cải cách hành chính”; tăng cường các tin, bài về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên Báo Sơn La thường kỳ (Báo in) và trên Báo Sơn La điện tử.


Tác giả:Khúc Thị Thu Hằng - Phòng CCHC&VTLT, Sở Nội vụ

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang